ÖDÜLLÜ SENARYO YARIŞMASI


img-20161115-wa0002

 

ANTALYA AHLAK KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM DERNEĞİ  (AKÇED)

KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUŞMAK (KAB) PLATFORMU

ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ

”KISA FİLM SENARYOSU” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KONU

Antalya Ahlak Kültür Çevre ve Eğitim Derneği (AKÇED) tarafından, İmam Hatip lisesi öğrencilerine yönelik “Kur’an-ı Kerim’i Anlamak ve Yaşamak” konulu “Kısa Film Senaryosu Yarışması” düzenlenecektir.

AMAÇ

Yarışmanın amacı, Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması ve ayetlerinin hayatımıza tatbiki konusunda farkındalık oluşturacak yapımlar için ihtiyaç duyulan özgün senaryolar elde etmektir.

KAPSAM

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılım koşulları çerçevesinde yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, seçici kurul ile yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

YARIŞMAYA  KATILIM  ŞARTLARI

Yarışmaya katılacak eserler bir ya da birkaç Kuran-ı Kerim ayetlerini konu alacak şekilde hazırlanmalıdır.

Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere, İmam hatip lisesi öğrencilerine açıktır.

Bir yarışmacı en fazla 3 eserle yarışmaya katılabilir.

Eser ya da eserlerin daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül almamış olması gerekmektedir.

Eserlerin Türkçe yazılması zorunludur.

Yarışmaya gönderilecek eserler özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Antalya AHLAK KÜLTÜR ÇEVRE ve EĞİTİM DERNEĞİ (AKÇED) ile Kuran’ın Anlamı ile Buluşma Platformu Antalya İl Temsilciliği (KAB) ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

Kazanan eserler yarışmanın resmi web sitesi http://antakced.org adresinden duyurulacaktır.Ayrıca okullarına duyurulacaktır.

Eserler ,Times New Roman yazı tipi,12 punto ile ve sayfa kenarlarından 2,5 cm. boşluk bırakılarak ve word dosyası şeklinde yazılmalıdır.

Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları Başvuru formunu, kimlik fotokopilerini ve 1 adet senaryo çıktısı zarfa koyarak kapalı halde okul idaresine veya AKÇED Derneği.Kanal mahallesi 4694 sokak. No13.Kepez – ANTALYA adresine  09 Aralık Çarşamba 2016 günü saat 17.00’ye kadar elden ulaştırmalıdırlar.

Telefon: (0242)242 92 94

E-Posta: kabsenaryo@antakced.org

Bilgi için: 05058199355

Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

Yarışma için gönderilen eserler, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

Yarışmaya katılan eserlerin her türlü düzenleme ve kullanım hakkı  yarışma organizasyonuna aittir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, kendi okullarından başvuru formunu doldurarak, yarışmaya katılabilirler. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

SEÇİCİ   KURUL VE  YAPILACAK  DEĞERLENDİRME

5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oyla) verir.

Seçiciler Kurulu ilk üç için belirlediği esere ödül verilecektir.

Seçiciler Kurulu kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film senaryosu, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır; Antalya AHLAK KÜLTÜR ÇEVRE ve EĞİTİM  DERNEĞİ (AKÇED) ile Kuran’ın Anlamı ile Buluşma Platformu Antalya İl Temsilciliği (KAB) ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

Değerlendirme: Katılan eserler arasından Seçici Kurul, yarışmanın amacı doğrultusunda dereceye girmeye en uygun eserleri belirleyecektir. Ödüle layık eser bulunup bulunulmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 3000 TL

İkincilik Ödülü: 2000 TL

Üçüncülük Ödülü: 1000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Senaryo Yarışması Duyurusu: 31 Ekim Cuma 2016

Senaryo Son Teslim Tarihi: 09 Aralık Çarşamba 2016

Seçiciler Kurulu değerlendirmesi: 12-17 Aralık 2016

Ödül Töreni : 30 Aralık Cuma 2016

YETKİLİ KURULLAR

1-YARIŞMANIN SAHİBİ: Antalya AHLAK KÜLTÜR ÇEVRE ve EĞİTİM DERNEĞİ (AKÇED) ile Kuran’ın Anlamı ile Buluşma Platformu Antalya İl Temsilciliği (KAB) ve çözüm ortakları

2-YARIŞMA DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ:

(AKÇED ve KAB Platformu Komisyon Üyeleri).

3- SEÇİCİLER KURULU :(JÜRİ -5 üye)